0%

Uslovi korišćenja

Hvala što ste posetili internet sajt Nutrikozmetik. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite internet sajt.

Ukoliko odlučite da pristupite ovom internet sajtu izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Svi uslovi su regulisani i tumače se u skladu sa zakonom Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona. U slučaju bilo kakvog spora u vezi sa internet sajtom i svim sadržajima i materijalima na njemu, nadležan je stvarno nadležan sud u Novom Sadu i svi međunarodni sudovi koji se bave zaštitom prava intelektualne svojine.

Vlasništvo sadržaja

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj) jesu autorsko pravo ili vlasništvo autora Jelice Nikolić (u daljem tekstu: Autor) ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Autor će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba internet sajta

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, Autor se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, Autor ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. U svrhu održavanja, sinhronizovanja podataka, postavljanja novog sadržaja i svih drugih radnji tehničkog tipa, pristup internet sajtu može biti onemogućen. Internet sajt i njegov vlasnik nisu odgovorni za nemogućnost pristupanja sajtu, niti za posledice po korisnika koje iz toga mogu proizići. Korišćenjem web sajta prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu učitavanjem dokumenata i sadržaja web sajta. Vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu prouzrokovanu prekidima u radu, greškama i defektima na internet sajtu. Takođe, neće biti odgovoran ni za bilo kakve lične povrede, izgubljeni profit ili druge štete proistekle pravilnim ili pogrešnim korišćenjem internet sajta. Tokom Vaše posete internet sajtu prikupljaju se određene lične informacije koje su neophodne za podešavanje naloga, u svrhu naplate, za eventualnu isporuku i ankete. Vaše informacije se zadržavaju onoliko dugo koliko je potrebno za obradu Vašeg naloga, za proces eventualnog povrata ili zamene, odgovora na bilo kakvu primedbu/povratnu informaciju ili da Vam se pruže promotivne informacije za koje ste prijavljeni.

Sav sadržaj i informacije na internet sajtu su informativnog karaktera. U pružanju informacija o konkretnim kozmetičkim proizvodima, internet sajt se delom oslanja na opis proizvoda koji su napravili proizvođači i treće strane. Boje proizvoda na internet sajtu su prikazane što je tačnije moguće. Međutim, stvarne boje koje se vide zavise od niza faktora, uključujući ekran koji se koristi i njegove kalibracije, odnosno postavke monitora. Internet sajt ne garantuje da je prikaz boja tačan.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Autor nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Autor. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Autor ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Autor ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na Nutrikozmetik internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Autora.

Sadržaj dostupan na ovom internet sajtu

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji Sadržaj koji je dostupan za preuzimanje sa internet sajta (u daljem tekstu Sadržaj), pripadaju Autoru, osim ako drugačije nije izričito određeno. Vaša upotreba Sadržaja podleže uslovima Zakona o zaštiti autorskih prava Republike Srbije. Nemojte preuzimati niti koristiti Sadržaj ako se ne slažete sa ovim odredbama. Kada preuzimate ili koristite Sadržaj sa internet sajta, to činite na sopstveni rizik.

Pohađanje online programa

Način korišćenja bilo kog od ponuđenih online programa (Vodič za piling, Savetovalište za negu kože, Nutriskin i budućih sadržaja) jasno je istaknut na sajtu.

Uslovi rada, cene i trajanje svakog ponuđenog online programa jasno su istaknuti na sajtu. Poručivanjem nekog od online programa, putem porudžbenice na ovom sajtu, svaki korisnik potvrđuje da je upoznat sa ovim odredbama i dao je svoj pristanak u skladu sa pravilima rada.

Prijavljeni korisnik za online program "Savetovalište za negu kože" može otkazati pohađanje istog, do početka navedenog programa.

Prijavljeni korisnik online programa "Nutriskin" može otkazati porudžbenicu do momenta prijema elektronske pošte sa podacima za pristup programu.

Plaćanje online programa

Online programi se plaćaju putem elektronske porudžbenice/računa. Ovaj račun važi bez potpisa i pečata. Obaveštenje o poručenom online programu korisnik dobija putem elektronske pošte. Plaćanje se obavlja isključivo u dinarima za polaznike online programa/korisnike iz Srbije, na osnovu dobijenog računa/porudžbenice. Korisnici iz inostranstva, koji nemaju prebivalište u Srbiji, mogu vršiti plaćanje i preko deviznog računa/odnosno PayPal usluge. Sve istaknute cene u stranim valutama su informativnog karaktera.

Izmena uslova korišćenja

Autor može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja. Sve buduće izmene smatraće se prihavćenim od strane korisnika internet sajta bez ikakvih rezervi.

Politika privatnosti

Autor čuva privatnost svih posetilaca ovog internet sajta (u daljem tekstu: Internet sajt) i štiti lične podatke posetilaca internet sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristim i štitim informacije koje nam pružate.

Informacije koje dobijamo od Vas

U načelu možete posetiti ovaj internet sajt bez otkrivanja bilo kakve informacije o sebi. Naš server registruje imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca internet sajta. Na pojedinim delovima ovog internet sajta tražimo lične informacije o Vama kako bismo Vam omogućili ostvarivanje određenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite. Ovo činimo putem upotrebe online formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, faksa ili e-mail adresu. Od Vas nikada nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne za pružanje usluge koju ste zatražili.

Lični podaci

Lični podaci koje prosledite internet sajtu, prilikom registracije/prijave, biće tretirani u skladu sa dokumentom o privatnosti na mreži. Nutrikozmetik je u mogućnosti da sakuplja lične podatke o korisniku sajta. Shodno odredbama važečih propisa Republike Srbije, korisnik ima pravo pristupa, menjanja, kao i brisanja svojih ličnih podataka. Da bi ispunio svoja prava, korisnik se može obratiti elektronskim putem na e-mail: info@nutrikozmetik.com.

Prilikom unosa Vaših ličnih podataka u obavezi ste da pružite istinite, tačne, važeće i potpune informacije. Dokle god koristite Vaš nalog na internet sajtu, potrebno je sa ažurirate te informacije, kako bi bile istinite, tačne, važeće i potpune.

Odgovorni ste za održavanje poverljivosti i bezbednosti Vašeg korisničkog imena, lozinke i naloga. Odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju sa nalogom koji je zaštićen Vašom lozinkom, kao i sve upotrebe Vašeg korisničkog imena i lozinke, bilo da jeste ili niste ovlastili drugo lice. Pristajete da obavestite Nutrikozmetik o svakom neovlašćenom korišćenju Vaše lozinke i svakom drugom narušavanju bezbednosti internet sajta.

Saglasni ste da nećete koristiti internet sajt tako da kršite lokalne, republičke i međunarodne zakone i druga zakonska dokumenta. Saglasni ste da se nećete predstavljati imenom neke druge osobe ili entiteta ili na drugi način lažno predstavljati svoju povezanost sa osobom ili entitetom.

Zabranjeno je da utičete ili ometate rad internet sajta, servera ili mreža povezanih sa internet sajtom. Saglasni ste da nećete koristiti programe za data mining, robote i slične metode za prikupljanje ili ekstradikciju podataka sa internet sajta. Zabranjen je pokušaj neovlašćenog pristupa bilo kom delu internet sajta ili bilo kom drugom nalogu, računarskom sistemu ili mrežama koje su povezane sa internet sajtom, tako što hakujete, kradete lozinke ili ga zloupotrebljavate na bilo koji drugi način.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenima domena do kojih dođemo ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bismo na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta internet sajtu, prosečno vreme provedeno na internet sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerili frekvenciju posećivanja našeg internet sajta i unapredili njegov sadržaj. U slučaju kada od Vas zatražimo druge lične informacije, kao što su Vaše ime i e-mail adresa, tražićemo Vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), obavestiti Vas o procesu prikupljanja informacija i o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam Vi date ili do kojih dođemo putem ovog internet sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na Vaša pitanja i/ili za pružanje i poboljšanje naših usluga. U slučaju da se predomislite i ne želite da Vas kontaktiramo u budućnosti, molimo Vas da nas o tome obavestite putem e-mail adrese.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date čuvaju se na našem serveru, a mogu im pristupiti naši saradnici, državni organi, naši pravni sledbenici i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti informacije o upotrebi našeg internet sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo ni na koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez Vašeg prethodnog odobrenja.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Pravo pristupa i pravo na prigovor

Lica na koja se podaci odnose imaju pravo da od Nutrikozmetik internet sajta zahtevaju istinito i potpuno obaveštenje o obradi njihovih podataka. Da bi ostvarili to pravo, lica na koja se odnose podaci imaju parvo da podnesu pisane prigovore na obradu svojih podataka o ličnosti i mogu zahtevati da se njihovi podaci isprave, privremeno ne koriste, ne dostavljaju prenosom ili izbrišu.

Prigovori se mogu dostaviti pisanim putem na e-mail adresu: info@nutrikozmetik.com.

Nutrikozmetik može od lica na koja se odnose podaci zatražiti da potvrde svoj identitet kako bi se zahtev mogao pravilno obraditi i realizovati.

Drugi internet sajtovi

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Upotreba kolačića (Cookies)

Kao i većina sajtova na internetu, Nutrikozmetik internet sajt koristi tzv. "kolačiće" (u nastavku Cookie). Cookie-ji su mali tekstualni fajlovi koje Vaš Internet pregledač (u nastavku: browser) čuva na Vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Cookie. Korišćenje Cookie-ja je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Cookie-je. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Cookie-jima. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg browser-a. Na našem sajtu koristimo Cookie-je isključivo kako bismo Vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa našim sajtovima, za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu preko servisa Google Analytics i Google Ads. Datalji o ovim servisima kao i o mogućnostima Vašeg podešavanja se mogu pogledati na sledećim linkovima: www.google.com/analytics/learn/privacy.html, www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/, www.google.com/ads/preferences.